Artık Mekanlara Damsız Girilecek!

Yıl olmuş 2014 ve kadın erkek eşitliğinden çokça bahsedilmesine rağmen birçok eğlence mekanı halen erkekleri “damsız” olarak mekana almamakta. Bu gerçekten erkekler için onur kırıcı bir hareket. Kadınlar tek başlarına veya arkadaşlarıyla mekanlara rahatça girerken erkeklerin herhangi bir tanıdıkları, bağlantıları yoksa girip eğlenebilmesi mümkün olmamakta. Mekanlarda adeta aşağılarcasına “damsız girilmez” yazıları halen var. Bu yasak 80’lerden gelen bir gelenek. Erkeklerin tek başlarına huzursuzluk yaratacağına inanılıyor nedense…

Bu “damsız girilmez” yasağından dolayı mağdur olan ve onurları kırılan birçok genç olayı mahkemeye tanımış ancak pek bir sonuç alındığı henüz duyulmamıştı. Av. Güryay Bingöl bir açıklama yaptı ve böyle bir sebeple kişilerin mekana alınmadığı durumlarda idari para cezasına çarptırılacağını ekledi. Yani erkeklerin artık her mekana girebileceği anlaşılıyor. Tabii ki yine mekan yönetimi bazı kişileri seçip almama hakkına sahip olmalıdır. Mekanlara damsız girilebilecek diyebiliriz. Kişilerin, bu mekanlara alınmadığında da kanunlara aykırı olduğu için şikayet edebilme hakkı vardır.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında, hizmet sağlamadan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamayacağı hususu düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanımızca, bir bar veya gece kulübüne damsız erkeklerin kabul edilmemesi, bu gerekçe başlı başına değerlendirildiğinde “haklı bir sebep olmaksızın hizmetten kaçınma” niteliğinde olup, bu fiil Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık teşkil etmekte ve ticari dürüstlükle de bağdaşmamaktadır. Belirtmek gerekir ki; bu şekilde Kanun’a aykırı davrananlar hakkında, Kanun’a aykırı fiilin işlendiği yerin mülki amiri tarafından Kanun’un 25. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen 156 TL idari para cezası uygulanacaktır.”
Av. Güryay Bingöl
Yazıcı Hukuk Bürosu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir