Şiddet Kaderiniz Olmasın!

25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Uluslararası Şiddeti Önleme Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, günün hakkını verecek bilgilendirmeler yapmak gerekir.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet “İster kamusal, isterse özel yaşamda; kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylemde bulunma veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yani şiddet denince akla sadece fiziksel şiddet gelmemelidir. İstemediğiniz bir duruma zorlanmak da şiddettir. Her insan, birey olarak değerli olduğunu bilmelidir. “Hayır!” deme hakkınızın olduğunu unutmayın. Şiddetin dozu artma eğilimi gösteriyorsa mutlaka bir yardım kuruluşuna başvurun.

Dünya Sağlık Örgütü ise konuyu özel ikili ilişkiler bağlamında ele alarak “eşler arası şiddet” tanımını geliştirmiştir. Buna göre şiddet; “özel bir ilişkide fiziksel saldırganlık, cinsel zorlama, psikolojik istismar ve kontrol etme davranışı şeklindeki eylemlere bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel, cinsel ve psikolojik zarara neden olan davranış” olarak tanımlanmaktadır.

“Siber şiddet” olarak tanımlanan bir suç daha var. Genellikle evlilik öncesi cinsel yakınlaşmalarda kendini gösteren durumun sonuçları tehlikeli boyutlara varabiliyor. Kadın, aşık olduğu erkeğe sonsuz güven duymaya başlıyor. Yakınlaşmalar sırasında erkek bir fantezi gibi göstererek ya da gerçekten öyle olduğunu kabul ettirerek çıplak fotoğraflar, videolar çekmek ister. Kadın da aşkından dolayı kabul eder. Ancak telefonunda, bilgisayarında tutmaması, silmesi şartıyla. Erkek, görüntüleri silmez. Ayrılma durumunda erkek, kadını bunlarla tehdit eder. Kadın, ayrılma konusunda çok ısrarcı çıkınca, sosyal hesapların şifrelerini de bilen eski erkek arkadaş uygunsuz görüntüleri Facebook gibi ortamlarda paylaşmaya başlayabilir. Kadın, ya baskıya boyun eğip o erkeğin kölesi olacaktır, cinsel oyuncak olarak hayatına devam edecektir ya da başka bir yol bulacaktır. Bazen hikayenin sonu intiharla bitebilmektedir.

Ne olursa olsun, bu konuyu bir yakına açıklamalı, mümkünse o kişi bilgili bir kadın olmalıdır. Çözüm yoluna gidilmelidir. Alo 183 destek hattını da aklınızdan çıkarmayın. Şiddetsiz günler dileriz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir