Gupse Özay’ın Kilo Alıp Vermesi

Se­nar­yo­su­nu kendisinin yaz­dı­ğı ‘De­li­ha’ fil­mindeki rolü için ki­lo alması gereken oyuncu Gup­se Özay, çok yemek yediği bu dönemin hayatının en eğlenceli günleri olduğunu söylüyor. Zeliha rolü için tam 15 kilo aldı. Oyuncuyu bir zayıf bir kilolu görünce biz kadınlar çok şaşırdık ve sırrını merak ettik. Yani kiloları alıp vermesi bu kadar kolay mıydı? Elbette ki sıkıntılar çekti ve onları anlattı.

Çekimler bittikten sonra ise eski haline dönmek için Bod­ru­m’­da de­toks kam­pı­na gir­di. Sıkı bir yönetimin bulunduğu kampta Gupse, ilk 2 günde 4 kilo verdi. Toplamda ise aldığı kiloların hepsini geri verdi.

Gup­se Öza­y çi­men su­yu ile za­yıf­la­dı­ğı­nı açık­ladı. Ayrıca özel bir detoks çorbası içti. Çorbanın içinde pa­zı, kır­mı­zı la­ha­na, so­ğan, şe­ker pan­ca­rı gi­bi 13 seb­ze­nin bulunduğu bildirildi. Ay­rı­ca ödem atı­cı özel­li­ği sebebiyle hi­ma­la­ya tuz­lu kür uy­gu­landı. Oyun­cu ay­nı za­man­da buğ­day, çi­men su­yu ve bit­ki çay­la­rı­nın ya­nı sı­ra vol­ka­nik kil içe­ren sha­ke isim­li içe­cek­le faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tu­ldu.

Kilo verme döneminde geçirdiği zor günleri şöyle ifade etti:

“Kam­pın ikin­ci gü­nün­de dö­ner kri­zi­ne gir­dim. Ay­rı­ca sa­de­ce ye­mek de­ğil, te­le­fon di­ye­ti­ne gir­dim. Te­le­fon kon­san­tras­yo­nun bü­yük kıs­mı­nı yi­yor­muş. Bu ne­den­le ara­da ka­pa­tı­yo­rum ve boş za­ma­nım­da bol bol ki­tap oku­yo­ru­m” de­di.

Kampın ücreti de merak konusuydu. Özay, 1 haf­ta­lık prog­ram için de­toks kam­pı­na 2 bin eu­ro öde­di.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir