Doktor Mutaf Şarkıcıymış

Bir zamanların ünlü şarkısı “Ayşa Ayşa duy sesimi..” bunu hatırladınız mı? Meğer o şarkıyı söyleyen çok başarılı bir doktormuş. Yıllar önce neden böyle bir şarkıya imza attı bilinmez ancak şimdilerde adı müzikle değil doktorluk mesleğiyle anılıyor. Ameliyatsız olarak yaptığı yüz nakli ameliyatları çok ünlü. Tüm dünya bu Türk doktoru konuşuyor.

Klipteki görüntüsü bu:
mehmetmutaf

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesini kazandı ve başarıyla bitirdi. Yüz nakli olamaz denilen ameliyatları inanılmaz şekilde gerçekleştirdi.

mehmetmutafameliyat

Prof. Dr. Meh­met Mu­taf, yüz nak­li için mer­kez­le­re baş­vu­ru­da b u­lu­nan yurt içi ve  dı­şın­dan çok sa­yı­da ki­şi­nin ken­di­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­nu söy­le­di.
Mu­taf, “Yüz nak­li lis­te­le­rin­den ay­rı­lıp, ken­di do­ku­la­rıy­la yüz ya­pı­mı için bi­ze baş­vu­ran çok sa­yı­da in­san bu­lu­nu­yor. O ka­dar yo­ğun ta­lep oluş­tu ki şu an­da biz de bu in­san­la­rı sı­ra­ya al­dı­k” de­di.

İşte söylediği Ayşa şarkısı ve klibi, iki ayrı karakterin aynı insan olduğuna inanmak zor =)

http://www.youtube.com/watch?v=X80AS-iki2I

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir