Kadınlarda Kekemelik Daha Az Görülüyor

Çocukluk döneminde çok fazla kekemelik vakası yaşanmaktadır. Çocuklarda görülen kekemelik oranı %5 civarında olsa da bu dönemde yaşanan durumların %80’i yetişkinliğe taşınmıyor. Yetişkin erkeklerde kronik kekemelik görülme oranı kadınlara oranla yaklaşık beş kat fazla. Bu konuda son on yıldır yürütülen beyin araştırmaları, cinsiyetler arasında kekemelik görülme sıklığındaki dengesizliği aydınlatmaya çalışıyor.

kadinlarda kekemelik

Soo-Eun Chang liderliğindeki bir araştırma ekibi, kekemelik sırasında beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu izleyebilmek için fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) tekniğini, beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları anlayabilmek için de Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI) tekniğini kullanarak 18’i kekeme olmak üzere 32 yetişkinin beyin haritalarını oluşturdu. Araştırma sonuçları, kekemelerin beyninde konuşma ile ilişkili motor ve planlama bölümleri arasında akıcı konuşanlara kıyasla daha az bağlantı olduğunu gösteriyor. Cinsiyet odaklı karşılaştırmalarda ise, erkek kekemelerin beyinlerinin sağ motor bölümlerinde kadın kekemelerden daha güçlü bağlantılara sahip oldukları görülmüş. Ancak bu gözlemler henüz cinsiyetler arasındaki kekemelik görülme orantısızlığını açıklamak için yeterli değil. Yakın gelecekte kız ve erkek çocuk beyinlerinin de benzer şekilde haritalanmasıyla, kekemeliğin erkeklerde rastlanma sıklığının arkasındaki nedenlerin anlaşılması yolunda daha somut adımlar atılacağı düşünülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir