Çocuk Evleri Nedir?

Kimsesiz çocukların da ev ortamında, aile sıcaklığıyla büyüyebilmeleri için oluşturulan “çocuk evleri” projesine destek yağıyor. Yetiştirme yurtlarındaki ortamla ev ortamı tabii ki farklı. İkisinin yönetmelikleri bile farklı. Yemekler her öğün taze çıkıyor ve aylık yemek listeleri de yok. Evdeki ihtiyaca göre yemekler yapılıyor.

Başlarında “anne” diye tabir edilen kadınlar bulunuyor. Çocuklara kendi çocukları gibi davranmaları sağlanıyor. Devlet okullarında diğer çocuklarla birlikte eğitim görmeleri sağlanıyor. Belki de en önemlisi, çocukların okul arkadaşları onları evlerinde ziyaret edebilecek. Bu şekilde 18 yaşına kadar çocuk evlerinde barınmaları sağlanıyor.

Diğer önemli maddeler ise şöyle:

Çocuk evlerinde yemekler çocuk sayısına ve gıda rasyonuna uygun hazırlanır. Haftalık veya
aylık yemek listesi hazırlanmaz. Çocukların yemek seçmelerini kolaylaştırıp, sağlıklı
beslenmelerine yardımcı olacak, ayrıştırılmış yemek menüsü hazırlanır. Menü çocukların
gelişim ihtiyaçlarına göre günlük belirlenir. Menüler her ilin yöresel damak tadına uygun
değişiklik gösterebilir.

Bakıcı anneler/bakım elemanları, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri
ile fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları veya lise
mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar arasından seçilir. Buna göre 4
yıllık fakülte mezunlarından pedogojik formasyon almış veya çocuk bakımı konusunda
sertifika sahibi olanlar çocuk evlerinde bakım elemanı/bakıcı anne olarak görev yapabilirler.

Bakım elemanı/bakıcı anneler çocuklarla aile birliği anlayışı içinde ortak hareket ederek,
çocuklara örnek olması amacıyla çocuklarla birlikte yemek yer.

Çocuk evlerine kabulü yapılan çocukların, ağır ruhsal veya zihinsel özürlü olmamasına,
sürekli bakım ve tedavi gerektiren sağlık sorununun bulunmamasına dikkat edilir. Kabulü
yapıldıktan sonra bu tür sorunları ortaya çıkan çocukların yararlanabileceği hizmetin niteliği
ve kapsamı koordinasyon merkezince belirlenir.

Çocuk evlerine; mevcut kuruluşlarımızdan farklı olarak çevre sakinleriyle birlikte yaşanılan
mekânlar olması ve güvenliğin sağlanması nedeniyle tabela asılmaz. Evin herhangi bir yerine
teşekkür mahiyetinde köşe yapılmaz.

Misafir çocukların kabulünde; ev ortamının düzeninin bozulmaması için gerekli özen
gösterilir, çocuk evinde bulunan çocukların kardeşlerine ve bir başka çocuk evinden gelenlere
öncelik tanınır. Evin kapasitesi ve çocukların izinli olma durumu dikkate alınarak belirtilen
nedenler dışında ev ile bağlantısı olmayan çocukların öncelikle kuruluş ortamında misafir
edilmeleri sağlanır.

Çocukların; gelişim, öğrenim ve meslek edinmeye yönelik olarak kamu veya özel
kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslara, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere katılmaları, çocuk evi sorumlusunun teklifi ve koordinasyon merkezinin
kararıyla gerçekleşir.

)Çocukların ders yönünden desteklenmeleri, Seviye Belirleme Sınavına (SBS) katılacak 8.
sınıf öğrencileri ile 12.sınıf öğrencileri öncelikli olmak üzere lise öğrencilerinin üniversiteye
giriş sınavlarına hazırlanmalarında, çocukların okullar bünyesindeki kurslara ve özel
dershanelere devam etmeleri sağlanmalıdır.

Çocuk evlerinde ilköğretim, lise ve yüksek öğrenime devam eden çocuk ve gençlerimizin
psiko-sosyal sorunları giderilmeli, okul başarılarının yanı sıra ilgi ve istekleri doğrultusunda
sosyal, sportif ve kültürel alanlarda gelişimlerini sağlayacak faaliyetlere katılımları sağlanarak
iş ve meslek seçiminde rehberlik edilmeli, okula devam ve başarı durumları izlenmeli,
koordinasyon merkezi ve çocuk evi sorumluları okul ve dershaneler ile işbirliği içinde
çocuğun durumunu düzenli olarak değerlendirme konusunda gerekli titizliği göstermelidir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir